Klasa 3 D przy­go­towu­je się do Pier­wszej Komu­nii Świętej. Sce­na przebaczenia