RÔCZBA
ZAPROSZENIE

Czej duń­dze­më swią­dë, że Jed­nia z nas je,

w kaszëbi­znie szcze­scé, ùbëtk dlô nas mdze

                                                                (Jón Trepczik)

Rôczi­më wszët­czëch, chtër­ny chãt­no spi­éwa­ją w kaszëb­sczim jãzëkù, na pòsob­ny XVIII Festi­wal Kaszëb­sczi Pie­snicz­czi Kaszëb­sczé Spi­éwë. W roku 2020 mijô 100 lat òd ùro­dze­niô Lecha Bąd­kòw­sczégò; niech mdze to „sto­le­mòwą” leż­no­scą do spi­éwa­niô pra­wie na binie Spòdlecz­ny Szkòłë w Lëzënie.
Rôczã szkól­nëch ë jich ùta­leń­to­wó­nëch ùcz­niów – arti­stów do spi­éwa­niô w rod­ny mòwie. Festi­wal òdbãdze sã 20 strëmian­ni­ka 2020 rokù ò godze­nie 10:00 w Spòdlecz­ny Szkòle nr 1 mio­na Lecha Bąd­kòw­sczégò przë sztra­së Szkòło­wi 13 w Lëzënie.

Ser­decz­né pòz­dro­wie­nia séla­je Dark Rąb­ca Direk­tor Spòdlecz­ny Szkòłë w Lëzënie

Wstecz
Załącz­ni­ki do pobrania: