• 2022–2023 »
  • Meda­li­ści z naszej szko­ły na XII Mistrzo­stwach Kyoku­shin Kara­te Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w Rumi